KNHS-Indoorkampioenschappen 2024: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online!

Let op! Er zijn in het kampioenschapsreglement een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Hieronder de wijzigingen;

Algemene bepalingen

De onderstreepte tekst is toegevoegd aan punt 3 van de algemene bepalingen:

Startgerechtigdheid
Een combinatie mag tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen slechts in één klasse per discipline uitkomen. Dit is de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 oktober 2023 tot aan het regiokampioenschap uitgekomen is. Starten in een hogere klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan het Regiokampioenschap is niet toegestaan ook niet als het een (internationale) finalerubriek betreft. Aanlegtesten Dressuur, zoals beschreven in het Wedstrijdreglement Dressuur artikel 143, worden buiten beschouwing gelaten.

Daarnaast is de tekst met betrekking tot het verlenen van wildcards aan ponycombinaties uit het A- en B-kader is als volgt verduidelijkt:

Wildcards
Aan ponycombinaties dressuur en springen die zijn opgenomen in het A-kader wordt een wildcard voor deelname aan de KNHS-kampioenschappen toegekend. Aan ponycombinaties uit het B-kader die deelnemen aan het EK wordt tevens een wildcard verstrekt.

Springen

Deelname aantal paarden
Aan de KNHS-kampioenschappen mag een deelnemer per discipline met een maximum van 2 paarden en per kampioenschapsrubriek slechts met één paard deelnemen.
De klassen 1.40 paarden en 1.30 pony’s zijn uitgezonderd van het maximum aantal paarden/pony's per discipline.

Afvaardiging
Evenals tijdens de Hippiade 2023 zullen alle startplekken in het springen worden vastgesteld met een verdeelsleutel. Deze nieuwe verdeelsleutel is vastgesteld naar rato van het landelijk aantal deelnemende combinaties per klasse.

De startplekken t/m het 1.20 pony’s en t/m het 1.35 paarden worden vervolgens verdeeld over de regio’s aan de hand van het aantal actieve startpashouders in die klasse/rubriek.

Open inschrijving
Voor de klassen 1.30 pony’s en 1.40 paarden hanteren we een open inschrijving. Het maximumaantal starters in deze rubrieken wordt aan de hand van een verdeelsleutel bepaald.
Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. 

Klik hier voor het kampioenschapsreglement van de KNHS-indoorkampioenschappen voor 2024.

 

Geplaatst op: